Trường tư thục tuyển sinh

Câu lạc bộ Bơi Lội

Đỗ Thùy Thanh Thảo huy chương đồng bơi lội 50m nữ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực IV năm 2016

Hình ảnh

Góc kinh nghiệm